ryšių palaikymo punkto atsakingasis asmuo

ryšių palaikymo punkto atsakingasis asmuo
ryšių palaikymo punkto atsakingasis asmuo statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis Lietuvos Respublikos finansų ministro paskirtas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pagal kompetenciją atsakingas už santykius su Europos Komisija visose su Centrine uždraustų subjektų duomenų baze susijusiose srityse ir atliekantis 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 dėl centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės (OL 2008 L 344, p.12) 9 straipsnyje nustatytas funkcijas, apimančias iš vykdomųjų institucijų arba įstaigų gautos informacijos perdavimą Europos Komisijos apskaitos pareigūnui, prieigos prie Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės suteikimą šios bazės įgaliotiesiems naudotojams. atitikmenys: angl. person in charge of liaison point ryšiai: susijęs terminasCentrinė uždraustų subjektų duomenų bazė susijęs terminasCentrinės uždraustų subjektų duomenų bazės įgaliotasis naudotojas šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės administravimo Lietuvoje tvarkos nustatymo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • per ryšių palaikymo punkto atsakingąjį asmenį perduodamos informacijos saugos incidentas — statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis Įvykis, veiksmas ar neveikimas, kurie sudaro ar gali sudaryti sąlygas neteisėtai prisijungti prie Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės, sunaikinti, sugadinti ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • person in charge of liaison point — ryšių palaikymo punkto atsakingasis asmuo statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis Lietuvos Respublikos finansų ministro paskirtas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojas arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • information security incident — per ryšių palaikymo punkto atsakingąjį asmenį perduodamos informacijos saugos incidentas statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis Įvykis, veiksmas ar neveikimas, kurie sudaro ar gali sudaryti sąlygas neteisėtai …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”